Kurser & utbildning

Kurser


Alla våra kurser arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Alla är välkomna vi tar emot alla hundar, oavsett ras eller storlek.


Löptikar är välkomna på alla våra kurser.


Ålder anges oftast i kursbeskrivningen.


Vaccinerad hund är ett krav för att kunna gå kurs.


Kurspris anges i kursbeskrivningen, kursavgiften skall betalas direkt efter att du fått bekräftelse om deltagarplats via mail från utbildningsgruppen.

Bankgiro 5190-1262


Medlemskap i Kumla brukshundklubb är obligatoriskt för alla kurser.


Vid kursverksamhet på klubben nyttjas under vinterhalvåret ibland hela klubbstugan.

Medlemmar ombeds vid dessa tillfällen kommunicera och samarbeta med kursledaren om de behöver nyttja klubbstugan.

Datum för kurser ska finnas i kalendern.

 

Frågor maila till:

utbildning@kumlabk.se

eller ta kontakt med kursinstruktören.

Anmälan till våra kurser är bindande.


Återbetalning av kursavgift eller erbjudande om ny kurs, sker endast då hund eller ägare blir långvarigt sjuk och ej kan fullfölja kursen. Sjukintyg från läkare eller veterinär krävs.


Återbetalning av kursavgift sker då styrelsen alternativt instruktören avbryter hund eller förare på grund av oacceptabelt beteende. Instruktören rapporterar till styrelsen som fattar beslut och meddelar hundföraren.


Återbetalning av kursavgift sker även vid inställd kurs på grund av för få anmälda eller att instruktören blivit sjuk och ej kan genomföra planerad kurs.


Missbelåten kursdeltagare hänvisas i första hand till instruktören som tar upp det med styrelsen. Styrelsen tar sedan i sin tur kontakt med kursdeltagaren och fattar därefter beslut om kursavgift ska betalas tillbaka eller inte. Kursdeltagare som inte är nöjda kan också vända sig direkt till styrelsen

*************************************

Grundkurs i agility


Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper inom sporten agility, såsom inlärning av hopp och tunnlar samt utvecklat
samarbete mellan hund och förare. Kursen ska ge deltagarna en
grund till fortsatt inlärning av hinder och enklare "handling".


Kursen passar både dig som vill
börja tävla i agility eller dig som vill ha det som en rolig aktivering.


Förkunskaper: För hundar i ålder 12 månader och uppåt. Eftersom vi arbetar med lösa hundar SKALL hunden komma på inkallning,
den MÅSTE kunna vara lös i grupp med andra hundar och ändå
behålla kontakten med dig och den bör kunna ”Stanna kvar”. Hunden ska ha genomgått allmänslydnadskurs eller ha motsvarande kunskaper i hur man tränar tillsammans. 
 
Barn under 12 år bör ha någon med sig.


Instruktör: Pia Wikund


Antal deltagare: 4‐6 ekipage


Kursdatum: tisdagar kl 18.00‐19.30 (23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9)


Kurspris: 1250 kr


Medlemskap i Kumla Brukshundklubb alt Sveriges Hundungdom är obligatoriskt. Anmälan är
bindande och det är först till kvarn som gäller.


Skicka din anmälan till: utbildning@kumlabk.se. Ange: *Namn, *adress, *telefonnummer,
*personnummer, *medlemsnummer, *mailadress samt din hunds ras, ålder och gärna namn


Fortsättningskurs i agility


Vi kommer gå igenom övriga hindertyper (förutom hopp och tunnlar) och börja med grunderna för kontaktfältsträning. Vi kommer titta på grunderna för handling och träna hunden att jobba både på vänster och höger sida och nivån kommer anpassas efter respektive ekipage.


Förkunskaper: För hundar i ålder 12 månader och uppåt som genomgått en grundkurs i agility. Eftersom vi arbetar med lösa hundar SKALL hunden komma på inkallning, den MÅSTE kunna vara lös i grupp med andra hundar och ändå behålla kontakten med dig och den bör kunna ”Stanna kvar”. Hunden ska ha genomgått allmänslydnadskurs eller ha motsvarande kunskaper i hur man tränar tillsammans.


Barn under 12 år bör ha någon med sig.


 Instruktör: Pia Wikund


Antal deltagare: 4‐6 ekipage 


Kursdatum: följande tisdagar kl 19.30‐21.00 (23/8, 30/8,  13/9, 27/9)


Kurspris: 1250 kr


Medlemskap i Kumla Brukshundklubb alt Sveriges Hundungdom är obligatoriskt. Anmälan är bindande och det är först till kvarn som gäller. Skicka din anmälan till: utbildning@kumlabk.se. Ange: *Namn, *adress, *telefonnummer, *personnummer, *medlemsnummer, *mailadress samt din hunds ras, ålder och gärna namnFortsättningskurs i specialsök mot prov, etikett röd kong classic


Mål: Ekipaget ska få verktyg att träna vidare mot specialsökprov

klass 1.


Innehåll:

*Fortsättning steg 2 i markering då vi länkar in markering i söket.

*Systematiskt sök

*Sökarbete inomhus och utomhus

*Belöningsystem och lek


Förkunskaper: Grundkurs/Nybörjarkurs i specialsök eller motsvarande kunskaper.

Ekipaget ska ha tränat markering steg 1 samt jobbat med lekutveckling.

Du behöver träna hemma mellan kurstillfällena.


Instruktör: Mia Danielson


Datum och tid: Fredag 2/9 kl. 18.00-21.00, Fredag 16/9 kl. 18.00-21.00, Lördag 15/10 kl. 11.00-15.15


Antal deltagare: 4-6 ekipage


Kostnad: 1475 :-


Medlemskap i Kumla brukshundklubb är obligatoriskt Anmälan gör till utbildning@kumlabk.se (Det är först till kvarn )


Ange: Namn, personnummer (10 siffror), Adress, telefonnummer, mailadress samt din hunds ålder och namn. Obs! Samtliga uppgifter måste uppges för att din anmälan ska vara giltig


KUMLA OCH ÖREBRO BRUKSHUNDKLUBB INBJUDER TILL
SPECIALSÖKSLÄGER PÅ ÅKERBY HERRGÅRD, NORA
29 - 30 OKTOBER 2022


Instruktörer: Adam Hübinette och Martin Johnson.


Presentation av instruktörerna:


Martin Johnson har arbetat aktivt med hundtjänst i 22 år. Martin började som patrullhundförare i
flygvapnet och tjänstgjorde sedan som minhundförare i Bosnien-Hercegovina. Vidare utbildade han
sig till hunddressör i Sollefteå och har därefter bland annat arbetat som
hunddressör, dressyrchef och inom utvecklingsarbete på Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Hans
fokus och brinnande intresse är specialsökhundar och utvecklingen av deras arbete. Martin är
författare och har publicerat fyra hundböcker. Han var också en av personerna i utvecklingen av
världens första skogsbrandhundar.


Adam Hübinette blev hundförare 2003 inom Tullverket för att därefter arbeta som hundinstruktör,
hundsamordnare samt besiktningsman inom Tullens hundtjänst. I tjänsten ingick bland annat att
genomföra certifieringar samt tjänstbarhetsprov på hundekipage, leta lämpliga hundämnen att utbilda
till sökhundar, grunddressera blivande sökhundar samt utbilda hundförare samt hundinstruktörer. Han
har varit aktivt i nosework sedan 2014 och är utsedd
huvuddomare i densamme. Adam har även skrivit två böcker tillsammans med Martin om sökhundar
och sökarbete.


Antal deltagare: 12 ekipage samt 12 åhörarplatser/ varav 2 grupper .


Kostnad: helpension med hund: 4200kr observatörsplats helpension:2100kr.


Vill du ha din hund i rummet tillkommer 200 kr för detta.
För deltagare som inte är medlem i Kumla eller Örebro BK tillkommer en avgift på 200:-


Förkunskaper för deltagande: Föraren ska ha deltagit i ett inoff. specialsökprov klass 1, eller vara
tävlingsklar med sin hund.


Det är först till kvarn som gäller vid anmälan.


Välkommen med din anmälan till: utbildning@kumlabk.se
Ange: *Namn ,*Adress,*Personnummer (10 siffror),*Telefonnummer,
*Mailadress,*Medlemsnummer i SBK.
*Presentation av dig själv och din hund gärna med filmklipp.
För att anmälan ska vara giltig så ska alla uppgifter vara ifyllda


Privatträningar


Vill du ha tips för att komma vidare i din träning? Behöver du hjälp med något i vardagen med din hund?  Känns en hel kurs omöjlig att få ihop i livspuzzlet?


Då erbjuder Kumla brukshundklubb privatträning för dig och din hund.


Skriv till: utbildning@kumlabk.se och berätta vad du vill ha hjälp med, vi matchar med lämplig instruktör för er.


Kostnad:

500kr per påbörjad timme för icke medlem i sbk               


400 kr per påbörjad timme för medlem i sbk