Kurser & utbildning

Kurser


Alla våra kurser arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Alla är välkomna vi tar emot alla hundar, oavsett ras eller storlek.


Löptikar är välkomna på alla våra kurser.


Ålder anges oftast i kursbeskrivningen.


Vaccinerad hund är ett krav för att kunna gå kurs.


Kurspris anges i kursbeskrivningen, kursavgiften skall betalas direkt efter att du fått bekräftelse om deltagarplats via mail från utbildningsgruppen.

Bankgiro 5190-1262


Medlemskap i Kumla brukshundklubb är obligatoriskt för alla kurser.


Vid kursverksamhet på klubben nyttjas under vinterhalvåret ibland hela klubbstugan.

Medlemmar ombeds vid dessa tillfällen kommunicera och samarbeta med kursledaren om de behöver nyttja klubbstugan.

Datum för kurser ska finnas i kalendern.

 

Frågor maila till:

utbildning@kumlabk.se

eller ta kontakt med kursinstruktören.

Anmälan till våra kurser är bindande.


Återbetalning av kursavgift eller erbjudande om ny kurs, sker endast då hund eller ägare blir långvarigt sjuk och ej kan fullfölja kursen. Sjukintyg från läkare eller veterinär krävs.


Återbetalning av kursavgift sker då styrelsen alternativt instruktören avbryter hund eller förare på grund av oacceptabelt beteende. Instruktören rapporterar till styrelsen som fattar beslut och meddelar hundföraren.


Återbetalning av kursavgift sker även vid inställd kurs på grund av för få anmälda eller att instruktören blivit sjuk och ej kan genomföra planerad kurs.


Missbelåten kursdeltagare hänvisas i första hand till instruktören som tar upp det med styrelsen. Styrelsen tar sedan i sin tur kontakt med kursdeltagaren och fattar därefter beslut om kursavgift ska betalas tillbaka eller inte. Kursdeltagare som inte är nöjda kan också vända sig direkt till styrelsen

*************************************

Grundkurs i agility


Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper inom sporten agility, såsom inlärning av hopp och tunnlar samt utvecklat samarbete
mellan hund och förare.

Kursen ska ge deltagarna en grund till fortsatt inlärning av hinder
och enklare "handling".

Kursen passar både dig som vill börja tävla i agility eller dig
som vill ha det som en rolig aktivering.


Förkunskaper: För hundar i ålder 12 månader och uppåt. Eftersom vi arbetar med lösa hundar SKALL hunden komma på inkallning,
den MÅSTE kunna vara lös i grupp med andra hundar och

ändå behålla kontakten med dig och den bör kunna ”Stanna kvar”.

Hunden ska ha genomgått allmänslydnadskurs eller ha motsvarande kunskaper i hur man tränar tillsammans.

Barn under 12 år bör ha någon med sig.


Instruktör: Pia Wikund


Antal deltagare: 4-6 ekipage


Kursdatum: tisdagar kl 18.00-19.30 (4/4, 18/4, 2/5, 16/5, 30/5, 13/6)


Kurspris: 1250 kr


Medlemskap i Kumla Brukshundklubb alt Sveriges Hundungdom är obligatoriskt.


Anmälan är bindande och det är först till kvarn som gäller.

Skicka din anmälan till: utbildning@kumlabk.se. Ange: *Namn, *adress, *telefonnummer,
*personnummer, *medlemsnummer, *mailadress samt din hunds ras, ålder och namn


Privatträningar


Vill du ha tips för att komma vidare i din träning? Behöver du hjälp med något i vardagen med din hund?  Känns en hel kurs omöjlig att få ihop i livspuzzlet?


Då erbjuder Kumla brukshundklubb privatträning för dig och din hund.


Skriv till: utbildning@kumlabk.se och berätta vad du vill ha hjälp med, vi matchar med lämplig instruktör för er.


Kostnad:

500kr per påbörjad timme för icke medlem i sbk               


400 kr per påbörjad timme för medlem i sbk