Regler KM bruks

Klubbmästerskapet i bruks avgörs vid en inofficiell special/lydnads -tävling. Tävlingen genomföres efter gällande regler för bruksprov (lydnadsmomenten +  AKL och LKL hundar – Budföring  /  HKL och EKL hundar – Uppletande  )

För KM I BRUKS gäller följande regler:

  • Hund som tidigare ej har startat vid officiellt bruks – eller lydnadsprov startar i appellklass (se även interna regler för uppflyttning )
  • Hund som startat vid officiellt prov startar i den klass den är berättigad till enligt gällande karenstid.

Om deltagarantalet vid tävlingen överstiger 15 ekipage äger arrangören rätt att dela upp lydnaden på 2 stationer ( = 2 domare).

KM – titeln erhåller det ekipage som har den högsta snittpoängen.

 

Domare:                Tävlingen ska dömas av auktoriserad domare.

Startavgift:            50 kr.

Pris:                         KM – Tecken.

Prisutdelning:       Sker på Kumla BK’s årsmöte.