Bli medlem

Vill du bli medlem hos oss?

Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

Medlemsavgifter:
Ordinarie medlem i Kumla bk 560:-
Ordinarie medlem i annan klubb (f.d. ”delbetalande”) 180:-
Familjemedlem i Kumla bk 180:-

Ungdomsmedlem i Kumla bk 300:- (t.o.m. det år du fyller 25 år)
Följ anvisningarna i denna länk för att registrera och betala in ungdomsmedlemskap.

Betala in medlemsavgiften på Kumla BKs
Bankgiro: 5455-7269
Ange namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post.
Får du inte plats med alla uppgifter skicka e-post till vår kassör Inger Olsén på kassor@kumlabk.se