Bli medlem

Vill du bli medlem hos oss?

Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Du betalar då den centrala förbundsavgiften endast en gång och lokal avgift till de klubbar du vill vara medlem i.

Medlemsavgifter:
Ordinarie medlem i Kumla BK 600:-
Ordinarie medlem i annan klubb (f.d. ”delbetalande”) 200:-
Familjemedlem i Kumla bk 200:-

Ungdomsmedlem i Kumla bk 300:- (t.o.m. det år du fyller 25 år)
Följ anvisningarna i denna länk för att registrera och betala in ungdomsmedlemskap.

Betala in medlemsavgiften på Kumla BKs
Bankgiro: 175-7905
Ange namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-post.
Får du inte plats med alla uppgifter skicka e-post till Kenth Sahlqvist på ordforande@kumlabk.se
Eller till Anna Johansson. Telefonnummer: 0739045080 , det går även bra att skicka SMS.